Aelod Gwirfoddol o Gangen Codi Arian / Volunteer Fundraising Branch Member

Aelod Gwirfoddol o Gangen Codi Arian / Volunteer Fundraising Branch Member

Volunteer area
Wales and West
Volunteer role type images
https://volunteering.rnli.org/incl2016/images/FR&events_branchgroup1.jpg
Volunteer location
Isle of Anglesey
Latitude and longitude (Vol locations)
53.309417, -4.208703 ; 53.306955, -4.045281 ; 53.222825, -4.154821 ; 53.169535, -4.264570 ; 53.127271, -4.330418 ; 53.179229, -4.460961 ; 53.315406, -4.681613 ; 53.423623, -4.370852 ; 53.360243, -4.241465 ; 53.309417, -4.208703
Time commitment
Entirely flexible
Team
Engagement
Responsible to
Branch Chair
Safeguarding level
1: Awareness and understanding of safeguarding policy required upon commencement of role.
Closing Date
26-12-2021
Reference
V12291
Documents (please view all documents)

Mae gan yr RNLI rwydwaith o dimau sy’n mynd ati i drefnu trawsdoriad eang o weithgareddau a digwyddiadau codi arian ar draws Ynys Mȏn a Bangor. Llynedd, fe gasglwyd £14 miliwn er mwyn cynorthwyo i achub bywydau ar y mȏr. Cefnogir pob cangen gan Reolwr Cymdeithasol ond mae amrywiaeth ac amlder y digwyddiadau codi arian yn ddibynnol ar aelodau’r tîm.

Byddwch yn cael yr effaith ganlynol

Mae 8 cangen o’r RNLI yn Ynys Mȏn gan gynnwys Caergybi, Bae Trearddur, Rhosneigr, Bae Cemaes, Moelfre, Llangefni, Biwmarus a Porthaethwy.

Wrth gynnal a chefnogi gweithgareddau codi arian hanfodol yn yr ardal hon, byddwch yn sicrhau fod criwiau gwirfoddol bad achub yr RNLI yn parhau i achub bywydau ar y mȏr.

Byddwch yn gwneud y canlynol

 • Cymryd rhan a chefnogi digwyddiadau a gweithgareddau codi arian trwy’r flwyddyn.
 • Mynychu cyfarfodydd a chydweithio gyda gwirfoddolwyr eraill.
 • Cynnig syniadau, eu gweithreddu a’u hyrwyddo er mwyn codi arian.
 • Datblygu dealltwriaeth o waith yr RNLI gan weithredu fel llysgennad positif ac eirilowr
 • Annog a chroesawu aelodau a chefnogwyr newydd gan wireddu ethos Un Criw yr RNLI

Dysgwch fwy am ddod yn wirfoddolwr codi arian a digwyddiadau

Bydd arnoch angen y canlynol ar gyfer y rôl hon           

 • Brwdfrydedd
 • Sgiliau cymdeithasu rhyngbersonol effeithiol
 • Gallu i ddelio gydag arian yn hyderus
 • Hyblygrwydd wrth ddelio gyda tasgau amrywiol
 • Agored i newid ac yn barod i gyfrannu ac ymgymryd ȃ syniadau newydd

Byddwch yn elwa o’r canlynol

 • Ymuno â sefydliad cynhwysol ac amrywiol
 • Cael hwyl, cyfarfod â phobl newydd ac ymuno â thîm brwdfrydig ac uchel ei gymhelliad sy’n gwneud gwahaniaeth
 • Dysgu sgiliau a chael profiad i gryfhau eich CV
 • Boddhad a geir trwy roi rhywbeth yn ôl
 • Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu i gyflawni eich rôl fel gwirfoddolwr a bydd mân dreuliau rhesymol yn cael eu had-dalu

 

The RNLI has a network of local fundraising teams across the Isle of Anglesey and Bangor organising a wide range of activities and events which last year raised £14 million to save lives at sea. Each team is supported by a Community Manager, although the range and frequency of fundraising events is determined by the team members themselves.

The impact you will make

There are 8 branches of the RNLI in Anglesey, including Holyhead, Trearddur Bay, Rhosneigr, Cemaes Bay, Moelfre, Llangefni, Beaumaris and Menai Bridge.

You will enable volunteer RNLI lifeboat crews to save lives at sea by carrying out and supporting vital fundraising activity in your local community.

What you will be doing

 • Taking part in and supporting fundraising events and activities throughout the year
 • Attending meetings and collaborating with other volunteers
 • Suggesting, promoting and implementing ideas to raise funds
 • Developing an understanding of the work of the RNLI and being a positive ambassador and advocate
 • Encouraging and welcoming new members and supporters into the RNLI, driving our One Crew ethos

Find out more about becoming a fundraising and events volunteer

What you need for this role

 • Enthusiasm
 • Good interpersonal and team working skills
 • Confident handling cash
 • A flexible approach to taking on different tasks
 • Open to change and willing to contribute and try out new ideas

What’s in it for you

 • Join an inclusive and diverse organisation
 • Have fun, meet new people and join a motivated and enthusiastic team who are making a difference
 • Learn skills and gain experience to enhance your CV
 • Gain the satisfaction of giving back
 • Training to fulfil your volunteer role will be provided and reasonable out of pocket expenses reimbursed