Aelod o Griw Bad Achub y Glannau / Crew Member Inshore Lifeboat - Trearddur Bay

Aelod o Griw Bad Achub y Glannau / Crew Member Inshore Lifeboat - Trearddur Bay

Volunteer area
Wales and West
Volunteer role type images
https://volunteering.rnli.org/incl2016/images/LBS_ILB2.jpg
Volunteer location
Trearddur Bay, Anglesey
Latitude and longitude (Vol locations)
53.2806549072265, -4.61976194381713
Time commitment
Variable with weekly requirements
Team
Lifesaving Operations
Responsible to
Lifeboat Operations Manager
Safeguarding level
2: Awareness and understanding of safeguarding policy required and online safeguarding training module required to be completed upon commencement of role.
Closing Date
29-05-2022
Reference
V13907
Documents (please view all documents)

Mae Gorsaf Bad Achub yr RNLI ym Mae Trearddur yn chwilio am wirfoddolwyr sydd are gael yn ddelfrydol yn ystod y dydd i ymuno â’r tîm presennol yn rôl Criw Bad Achub y Glannau. 

Mae y ddau badau achub y glannau ym Mae Trearddur - dosbarth B a dosbarth D - yn gorchuddio 20 milltir or arfordir garw ac anfaddeuol ond prydferth Ynys Môn. Mae'r criwiau wedi cael pedwar gwobr am ddewrder. 

Yr effaith y byddwch yn ei chael 

Bydd y rôl hon yn ein helpu i achub bywydau ar y môr trwy sicrhau bod ein badau achub yn barod bob amser a thrwy fod yn aelod o griw’r bad achub ar wasanaeth ac wrth ymarfer, dan orchymyn y Llyw. 

Yr hyn y byddwch yn ei wneud 

 • Dilyn hyfforddiant a chynnal eich cymhwysedd o dan y Fframwaith Cymhwysedd, fel y bo’r angen, i gyflawni rôl aelod o griw
 • Bod ar alwad i fynd ar ‘achubiaethau’ y bad achub
 • Mynychu ymarferion
 • Cyfrannu at gynnal a chadw’r orsaf, y badau achub a’r offer yn gyffredinol 

Dysgwch fwy (gan gynnwys y gofynion) am fod yn wirfoddolwr gorsaf bad achub 

Yr hyn y bydd arnoch ei angen ar gyfer y rôl hon 

 • Y gallu i weithio mewn tîm
 • Cyfathrebwr da
 • Ffitrwydd cyffredinol
 • Y gallu i ddysgu sgiliau newydd
 • Yn byw neu’n gweithio o fewn 5 milltir o’r orsaf a bod rhwng 17 a 55 oed

Yr hyn y byddwch yn ei gael 

 • Ymuno â sefydliad cynhwysol ac amrywiol
 • Cael hwyl, cyfarfod â phobl newydd ac ymuno â thîm brwdfrydig ac uchel ei gymhelliad sy’n gwneud gwahaniaeth
 • Dysgu sgiliau a chael profiad i wella’ch CV
 • Cael boddhad trwy roi rhywbeth yn ôl
 • Bydd hyfforddiant i gyflawni’ch rôl wirfoddoli yn cael ei ddarparu a bydd mân dreuliau rhesymol yn cael eu had-dalu 

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl hon ac yr hoffech gael gwybod mwy amdani, dewch i’r Digwyddiad Recriwtio Gwirfoddolwyr y byddwn yn ei gynnal yng Ngorsaf Bad Achub Bae Trearddur ddydd Sul 8 Mai 2022 rhwng 10am-1pm.

 

The RNLI’s Lifeboat Station in Trearddur Bay is looking for volunteers preferably with day-time availability to join the existing team in the role of Inshore Lifeboat Crew.  

Trearddur Bay’s two inshore lifeboats – a B class and a D class - cover 20 miles of the rugged and unforgiving but picturesque coast of Anglesey. Crews have been presented with four awards for gallantry. 

The impact you will make 

This role will help us save lives at sea by ensuring that our lifeboats are in a state of permanent readiness and crewing the lifeboat on service and exercise, under the command of the Helm. 

What you will be doing 

 • Undertake training and maintain competence under the Competency Framework as necessary to fulfil the role of crew member
 • Be on call for lifeboat ‘shouts’
 • Attend exercises
 • Contribute to the overall upkeep of the station, lifeboats and equipment 

Find out more (including the requirements) about becoming a lifeboat station volunteer 

What you need for this role 

 • Team player
 • Good communicator
 • General fitness
 • Ability to learn new skills
 • Live or work within 5 miles of the station and be between 17 and 55 years of age

What’s in it for you 

 • Join an inclusive and diverse organisation
 • Have fun, meet new people and join a motivated and enthusiastic team who are making a difference
 • Learn skills and gain experience to enhance your CV
 • Gain the satisfaction of giving back
 • Training to fulfil your volunteer role will be provided and reasonable out of pocket expenses reimbursed

If you are interested in this role and want to find out more about it, then please come along to the Volunteer Recruitment Event we will be holding at Trearddur Bay Lifeboat Station on Sunday 8 May 2022 between 10am-1pm.

Safeguarding

The RNLI is committed to safeguarding; ensuring the welfare of children, young people and adults at risk.  We expect all employees and volunteers to share this commitment and have a zero tolerance approach to proven incidents of bullying, abuse, harassment  or exploitation.  The suitability of all prospective employees and volunteers will be assessed during the recruitment process in line with this commitment. This will include relevant criminal record checks being carried out dependent on the eligibility of the role. (England & Wales; DBS check, Scotland; Disclosure Scotland PVG, Northern Ireland; Access NI, Republic of Ireland; Garda Vetting; International, International Child Protection Certificate process).

Diversity at the RNLI

Our staff and volunteers have been saving lives at sea without prejudice for nearly 200 years. We respect and value diversity of background, skills and perspectives within our teams, and consider it essential to help us deliver a world-class lifesaving service. We are an inclusive organisation and welcome applications from everyone. In addition to having the skills needed for the role, we also look for applicants who share our commitment to living our RNLI values (trustworthy, courageous, selfless, and dependable), and helping us work towards Our Vision: To save every one.