Aelod o Griw Bad Achub y Glannau / ILB Crew - Pwllheli

Aelod o Griw Bad Achub y Glannau / ILB Crew - Pwllheli

Volunteer area
Wales and West
Volunteer role type images
https://volunteering.rnli.org/incl2016/images/LBS_ILB1.jpg
Volunteer location
Pwllheli, Gwynedd
Latitude and longitude (Vol locations)
52.8827629089355, -4.40224313735961
Time commitment
Variable with weekly requirements
Team
Lifesaving Operations
Responsible to
Lifeboat Operations Manager
Safeguarding level
2: Awareness and understanding of safeguarding policy required and online safeguarding training module required to be completed upon commencement of role.
Closing Date
03-03-2024
Reference
V17007
Documents (please view all documents)

Aelod o Griw Bad Achub y Glannau – Hysbyseb Recriwtio Gwirfoddolwyr

 Mae Gorsaf Bad Achub yr RNLI yn Pwllheli yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â’r tîm presennol fel aelod o Griw Bad Achub y Glannau. 

Mae Gorsaf Bad Achub Pwllheli, ar Benrhyn Llŷn, yn gweithredu bad achub dosbarth Shannon pob tywydd sy’n cael ei lansio o gerbyd a bad achub dosbarth D y glannau. Yn ystod ei hanes, mae’r criwiau wedi cael pum gwobr am ddewrder. 

Yr effaith y byddwch yn ei chael 

Bydd y rôl hon yn ein helpu i achub bywydau ar y môr trwy sicrhau bod ein badau achub yn barod bob amser a thrwy fod yn aelod o griw’r bad achub ar wasanaeth ac wrth ymarfer, dan orchymyn y Llyw. 

Yr hyn y byddwch yn ei wneud 

 • Dilyn hyfforddiant a chynnal eich cymhwysedd o dan y Fframwaith Cymhwysedd, fel y bo’r angen, i gyflawni rôl aelod o griw
 • Bod ar alwad i fynd ar ‘achubiaethau’ y bad achub
 • Mynychu ymarferion
 • Cyfrannu at gynnal a chadw’r orsaf, y badau achub a’r offer yn gyffredinol 

Dysgwch fwy (gan gynnwys y gofynion) am fod yn wirfoddolwr gorsaf bad achub 

Yr hyn y bydd arnoch ei angen ar gyfer y rôl hon 

 • Y gallu i weithio mewn tîm
 • Cyfathrebwr da
 • Ffitrwydd cyffredinol
 • Y gallu i ddysgu sgiliau newydd
 • Yn byw neu’n gweithio o fewn pellter agos i’r orsaf a bod rhwng 18 a 55 oed

Yr hyn y byddwch yn ei gael 

 • Ymuno â sefydliad cynhwysol ac amrywiol
 • Cael hwyl, cyfarfod â phobl newydd ac ymuno â thîm brwdfrydig ac uchel ei gymhelliad sy’n gwneud gwahaniaeth
 • Dysgu sgiliau a chael profiad i wella’ch CV
 • Cael boddhad trwy roi rhywbeth yn ôl
  • Bydd hyfforddiant i gyflawni’ch rôl wirfoddoli yn cael ei ddarparu a bydd mân dreuliau rhesymol yn cael eu had-dalu 

Cyflwynwch gais ar-lein neu cysylltwch â Thîm Gwirfoddoli’r RNLI ar 01202 663346 neu drwy anfon neges e-bost at [email protected] i gael rhagor o wybodaeth.

About Us 

The RNLI’s Lifeboat Station in Pwllheli is looking for volunteers to join the existing team in the role of Inshore Lifeboat Crew. 

Located on the Lleyn Peninsula, Pwllheli Lifeboat Station operates an all-weather carriage-launched Shannon class lifeboat and an inshore D class lifeboat. During its history the crews have been presented with five awards for gallantry. 

The impact you will make 

This role will help us save lives at sea by ensuring that our lifeboats are in a state of permanent readiness and crewing the lifeboat on service and exercise, under the command of the Helm. 

What you will be doing 

 • Undertake training and maintain competence under the Competency Framework as necessary to fulfil the role of crew member
 • Be on call for lifeboat ‘shouts’
 • Attend exercises
 • Contribute to the overall upkeep of the station, lifeboats and equipment 

Find out more (including the requirements) about becoming a lifeboat station volunteer 

What you need for this role 

 • Team player
 • Good communicator
 • General fitness
 • Ability to learn new skills
 • Live or work within close proximity of the station and be between 18 and 55 years of age

What’s in it for you 

 • Join an inclusive and diverse organisation
 • Have fun, meet new people and join a motivated and enthusiastic team who are making a difference
 • Learn skills and gain experience to enhance your CV
 • Gain the satisfaction of giving back
 • Training to fulfil your volunteer role will be provided and reasonable out of pocket expenses reimbursed

Please apply online or for further information contact the RNLI’s Volunteering Team on 01202 663346 or by email on [email protected]

 

 

Safeguarding

The RNLI is committed to safeguarding; ensuring the welfare of children, young people and adults at risk.  We expect all employees and volunteers to share this commitment and have a zero tolerance approach to proven incidents of bullying, abuse, harassment  or exploitation.  The suitability of all prospective employees and volunteers will be assessed during the recruitment process in line with this commitment. This will include relevant criminal record checks being carried out dependent on the eligibility of the role. (England & Wales; DBS check, Scotland; Disclosure Scotland PVG, Northern Ireland; Access NI, Republic of Ireland; Garda Vetting; International, International Child Protection Certificate process).

Diversity at the RNLI

Our staff and volunteers have been saving lives at sea without prejudice for nearly 200 years. We respect and value diversity of background, skills and perspectives within our teams, and consider it essential to help us deliver a world-class lifesaving service. We are an inclusive organisation and welcome applications from everyone. In addition to having the skills needed for the role, we also look for applicants who share our commitment to living our RNLI values (trustworthy, courageous, selfless, and dependable), and helping us work towards Our Vision: To save Every One.