Aelod o'r TÓm Ymweliadau Bad Achub / Lifeboat Visits Team Member - Moelfre

Aelod o'r TÓm Ymweliadau Bad Achub / Lifeboat Visits Team Member - Moelfre

Volunteer area
Wales and West
Volunteer role type images
https://volunteering.rnli.org/incl2016/images/Promoting%2050186@RNLI%20Education%20vo.jpg
Volunteer location
Moelfre, Anglesey
Latitude and longitude (Vol locations)
53.3546638488769, -4.23195695877075
Time commitment
Flexible with seasonal requirements
Team
Engagement
Responsible to
Lifeboat Visits Officer
Safeguarding level
2: Awareness and understanding of safeguarding policy required and online safeguarding training module required to be completed upon commencement of role.
Closing Date
17-03-2024
Reference
V17032
Documents (please view all documents)

Amdanom ni

Mae gwirfoddoli fel Aelod o'r Tîm Ymweliadau Bad Achuba bod yn rhan o orsaf bad achub yr RNLI Moelfre yn rôl bwysig yn yr elusen wrth i ni geisio achub bywydau pobl o bob oed trwy ein rhaglen ymweliadau wych. 

Yr effaith y byddwch yn ei chael 

Byddwch yn hyrwyddo gwaith yr orsaf bad achub i’r gymuned leol ac ymwelwyr, yn helpu i godi arian hollbwysig ac yn achub bywydau ar y môr trwy rannu negeseuon allweddol am ddiogelwch dŵr. 

Yr hyn y byddwch yn ei wneud 

 • Annog ysgolion lleol a sefydliadau pobl ifanc ac oedolion i ymweld â’r orsaf bad achub
 • Croesawu ymwelwyr â’r orsaf, fel y gallant ddysgu am y bad achub lleol a’r RNLI ehangach
 • Cefnogi ethos Un Criw yr RNLI
 • Hyrwyddo’r RNLI a hybu ei enw da yn yr ardal

Dysgwch fwy am fod yn wirfoddolwr hyrwyddo’r RNLI 

Yr hyn y bydd arnoch ei angen ar gyfer y rôl hon 

 • Brwdfrydedd
 • Sgiliau gweithio mewn tîm da
 • Sgiliau cyfathrebu da a hyder wrth siarad â grwpiau
 • Yn gyfforddus yn rhyngweithio â phobl ifanc
 • Agwedd ragweithiol yn gyffredinol 

Yr hyn y byddwch yn ei gael 

 • Ymuno â sefydliad cynhwysol ac amrywiol
 • Cael hwyl, cyfarfod â phobl newydd ac ymuno â thîm brwdfrydig ac uchel ei gymhelliad sy’n gwneud gwahaniaeth
 • Dysgu sgiliau a chael profiad i wella’ch CV
 • Cael boddhad trwy roi rhywbeth yn ôl
 • Bydd hyfforddiant i gyflawni’ch rôl wirfoddoli yn cael ei ddarparu a bydd mân dreuliau rhesymol yn cael eu had-dalu

 

About us

Volunteering as a Lifeboat Visits Team Member and being part of the RNLI’s Moelfre lifeboat station is an important role within the charity as we aim to save the lives of people of all age groups through our fantastic visits programme. 

The impact you will make 

You will promote the work of the lifeboat station to the local community and visitors, help raise vital funds and save lives at sea by sharing key water safety messages. 

What you will be doing 

 • Encouraging local schools, youth and adult organisations to visit the lifeboat station
 • Welcoming visitors to the station, so that they can learn about the local lifeboat and the wider RNLI
 • Supporting the RNLI's One Crew ethos
 • Championing the RNLI and building its reputation in the area

Find out more about becoming a promoting the RNLI volunteer 

What you need for this role 

 • Enthusiasm
 • Good team working skills
 • Good communication skills and confident speaking to groups
 • Comfortable interacting with young people
 • A proactive approach overall

What’s in it for you 

 • Join an inclusive and diverse organisation
 • Have fun, meet new people and join a motivated and enthusiastic team who are making a difference
 • Learn skills and gain experience to enhance your CV
 • Gain the satisfaction of giving back
 • Training to fulfil your volunteer role will be provided and reasonable out of pocket expenses reimbursed

Safeguarding

The RNLI is committed to safeguarding; ensuring the welfare of children, young people and adults at risk.  We expect all employees and volunteers to share this commitment and have a zero tolerance approach to proven incidents of bullying, abuse, harassment  or exploitation.  The suitability of all prospective employees and volunteers will be assessed during the recruitment process in line with this commitment. This will include relevant criminal record checks being carried out dependent on the eligibility of the role. (England & Wales; DBS check, Scotland; Disclosure Scotland PVG, Northern Ireland; Access NI, Republic of Ireland; Garda Vetting; International, International Child Protection Certificate process).

Diversity at the RNLI

Our staff and volunteers have been saving lives at sea without prejudice for nearly 200 years. We respect and value diversity of background, skills and perspectives within our teams, and consider it essential to help us deliver a world-class lifesaving service. We are an inclusive organisation and welcome applications from everyone. In addition to having the skills needed for the role, we also look for applicants who share our commitment to living our RNLI values (trustworthy, courageous, selfless, and dependable), and helping us work towards Our Vision: To save Every One.