Dirprwy Awdurdod Lansio / Deputy Launching Authority - Aberystwyth

Dirprwy Awdurdod Lansio / Deputy Launching Authority - Aberystwyth

Volunteer area
Wales and West
Volunteer role type images
https://volunteering.rnli.org/incl2016/images/LBS_ALB1.jpg
Volunteer location
Aberystwyth, Ceredigion
Latitude and longitude (Vol locations)
52.4087524414062, -4.08892583847045
Time commitment
Flexible with weekly requirements
Team
Lifesaving Operations
Responsible to
Lifeboat Operations Manager
Safeguarding level
2: Awareness and understanding of safeguarding policy required and online safeguarding training module required to be completed upon commencement of role.
Closing Date
31-10-2021
Reference
V12566
Documents (please view all documents)

Mae Gorsaf Bad Achub yr RNLI yn Aberystwyth yn chwilio am wirfoddolwr i ymuno â’r tîm presennol yn rôl Dirprwy Awdurdod Lansio.  

Wedi'i sefydlu ym 1861 ac wedi'i leoli yn un o'r prif gyrchfannau gwyliau ym Mae Aberteifi, Aberystwyth oedd yr orsaf gyntaf erioed i gael bad achub y glannau. Mae'r orsaf wedi derbyn 13 gwobr am ddewrder. 

Byddwch yn cael yr effaith ganlynol 

Bydd y rôl hon yn ein helpu i achub bywydau ar y môr trwy reoli’r orsaf bad achub o ddydd i ddydd er mwyn sicrhau ei bod bob amser yn barod i wasanaethu. 

Byddwch yn gwneud y canlynol 

 • Awdurdodi lansio’r badau achub
 • Arwain yn absenoldeb y Rheolwr Gweithrediadau Bad Achub neu fel y dirprwyir
 • Sicrhau bod yr holl weithgareddau gweithredol yn cael eu cyflawni fel bod y badau achub a’r holl offer cysylltiedig bob amser mewn cyflwr sy’n barod i lansio ar wasanaeth

Dysgwch fwy am ddod yn wirfoddolwr gorsaf bad achub 

Bydd arnoch angen y canlynol ar gyfer y rôl hon 

 • Gallu gweithio’n dda mewn tîm
 • Cyfathrebwr da
 • Sgiliau arwain
 • Gwybodaeth forol leol
 • Hyddysg mewn TG (dymunol)
 • Gwybodaeth am yr RNLI (dymunol)

Byddwch yn elwa o’r canlynol 

 • Ymuno â sefydliad cynhwysol ac amrywiol
 • Cael hwyl, cyfarfod â phobl newydd ac ymuno â thîm brwdfrydig ac uchel ei gymhelliad sy’n gwneud gwahaniaeth
 • Dysgu sgiliau a chael profiad i wella eich CV
 • Boddhad a geir trwy roi rhywbeth yn ôl
 • Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu i gyflawni eich rôl fel gwirfoddolwr a bydd mân dreuliau rhesymol yn cael eu had-dalu

Cyflwynwch gais ar-lein neu cysylltwch â volunteering@rnli.org.uk i gael rhagor o wybodaeth

 

The RNLI’s Lifeboat Station in Aberystwyth is looking for a volunteer to join the existing team in the role of Deputy Launching Authority. 

Established in 1861 and situated in one of the main holiday resorts in Cardigan bay, Aberystwyth was the first station ever to have an inshore lifeboat. The station has received 13 awards for gallantry. 

The impact you will make 

This role will help us save lives at sea by carrying out the day to day management of the lifeboat station to ensure a permanent state of readiness for service. 

What you will be doing 

 • Authorise launch of the lifeboats
 • Provide leadership in the absence of the Lifeboat Operations Manager or as delegated
 • Ensure that all operational activities are carried out to maintain the lifeboats and all associated equipment in a constant state of readiness for launching on service.

Find out more about becoming a lifeboat station volunteer 

What you need for this role 

 • Team player
 • Good communicator
 • Leadership skills
 • Local maritime knowledge
 • IT literate (desirable)
 • Knowledge of the RNLI (desirable) 

What’s in it for you 

 • Join an inclusive and diverse organisation
 • Have fun, meet new people and join a motivated and enthusiastic team who are making a difference
 • Learn skills and gain experience to enhance your CV
 • Gain the satisfaction of giving back
 • Training to fulfil your volunteer role will be provided and reasonable out of pocket expenses reimbursed

Please apply online or for further information contact the RNLI’s Volunteering Team on 01202 663346 or by email on volunteering@rnli.org.uk.