Gyrrwr Tractor / Tractor Driver - Criccieth

Gyrrwr Tractor / Tractor Driver - Criccieth

Volunteer area
Wales and West
Volunteer role type images
https://volunteering.rnli.org/incl2016/images/LBS_ILB3.jpg
Volunteer location
Criccieth, Gwynedd
Latitude and longitude (Vol locations)
52.9180641174316, -4.23047876358032
Time commitment
Flexible with weekly requirements
Team
Lifesaving Operations
Responsible to
Lifeboat Operations Manager
Safeguarding level
2: Awareness and understanding of safeguarding policy required and online safeguarding training module required to be completed upon commencement of role.
Closing Date
18-12-2022
Reference
V12796
Documents (please view all documents)

Mae Gorsaf Bad Achub yr RNLI yng Nghricieth yn chwilio am wirfoddolwr gydag argaeledd penodol yn ystod y dydd (Dydd Llun i Ddydd Gwener) i fod yn Yrrwr Tractor/Gyrrwr Cerbyd Lansio. 

Sefydlwyd Gorsaf Bad Achub Cricieth ym 1853 ac mae wedi’i lleoli ar lannau gogleddol Bae Ceredigion. Ar hyn o bryd, mae’n gweithredu bad achub Iwerydd 85 dosbarth B a bad achub y glannau Arancia. Mae’r criwiau wedi cael naw gwobr am ddewrder. 

Yr effaith y byddwch yn ei chael 

Bydd y rôl hon yn ein helpu i achub bywydau ar y môr trwy gynnal a chadw a glanhau’r cerbyd lansio yn ogystal â gyrru’r cerbyd lansio i lansio ac adfer y bad achub. 

Yr hyn y byddwch yn ei wneud 

 • Cymryd cyfrifoldeb am y cerbyd lansio a’r rig wrth lansio ac adfer y bad achub ar gyfer gwasanaethu ac ymarfer dan gyfarwyddyd y Prif Lansiwr, y Llywiwr neu’r Llyw
 • Cynnal eich cymhwysedd o dan y Fframwaith Cymhwysedd ar gyfer y rôl
 • Cyfrannu at gynnal a chadw’r orsaf, y badau achub a’r offer yn gyffredinol 

Dysgwch fwy am fod yn wirfoddolwr gorsaf bad achub 

Yr hyn y bydd arnoch ei angen ar gyfer y rôl hon 

 • Sgiliau cryf o ran gweithio mewn tîm
 • Sgiliau rhyngbersonol da
 • Gwybodaeth forwrol leol a gwybodaeth am yr RNLI
 • Y gallu i ddysgu sgiliau newydd
 • Yn byw neu’n gweithio o fewn 4 milltir o’r orsaf a bod rhwng 17 a 65 oed

Yr hyn y byddwch yn ei gael 

 • Ymuno â sefydliad cynhwysol ac amrywiol
 • Cael hwyl, cyfarfod â phobl newydd ac ymuno â thîm brwdfrydig ac uchel ei gymhelliad sy’n gwneud gwahaniaeth
 • Dysgu sgiliau a chael profiad i wella’ch CV
 • Cael boddhad trwy roi rhywbeth yn ôl
 • Bydd hyfforddiant i gyflawni’ch rôl wirfoddoli yn cael ei ddarparu a bydd mân dreuliau rhesymol yn cael eu had-dalu

Cyflwynwch gais ar-lein neu cysylltwch â [email protected] i gael rhagor o wybodaeth.

 

The RNLI’s Lifeboat Station in Criccieth is looking for a volunteer with specific daytime availability (Monday to Friday) to take up the role of Tractor Driver/Launch Vehicle Driver. 

Established in 1853, Criccieth Lifeboat Station is located on the northern shores of Cardigan Bay. It currently operates a B class Atlantic 85 lifeboat and an Arancia inshore rescue boat. The crews have been presented with nine awards for gallantry. 

The impact you will make 

This role will help us save lives at sea by maintaining and cleaning the launch vehicle as well driving the launch vehicle to launch and recover the lifeboat. 

What you will be doing 

 • Take charge of the launch vehicle and rig during the launch and recovery of the lifeboat for services and exercises under the direction of the Head Launcher, Coxswain or Helm
 • Maintain competence under the Competency Framework for the role
 • Contribute to the overall upkeep of the station, lifeboats and equipment 

Find out more about becoming a lifeboat station volunteer 

What you need for this role 

 • Strong team working skills
 • Good interpersonal skills
 • Local maritime and RNLI knowledge
 • Ability to learn new skills
 • Live or work within 4 miles of the station and be between 17 and 65 years of age

What’s in it for you 

 • Join an inclusive and diverse organisation
 • Have fun, meet new people and join a motivated and enthusiastic team who are making a difference
 • Learn skills and gain experience to enhance your CV
 • Gain the satisfaction of giving back
 • Training to fulfil your volunteer role will be provided and reasonable out of pocket expenses reimbursed

Please apply online or for further information please contact [email protected] 

Safeguarding

The RNLI is committed to safeguarding; ensuring the welfare of children, young people and adults at risk.  We expect all employees and volunteers to share this commitment and have a zero tolerance approach to proven incidents of bullying, abuse, harassment  or exploitation.  The suitability of all prospective employees and volunteers will be assessed during the recruitment process in line with this commitment. This will include relevant criminal record checks being carried out dependent on the eligibility of the role. (England & Wales; DBS check, Scotland; Disclosure Scotland PVG, Northern Ireland; Access NI, Republic of Ireland; Garda Vetting; International, International Child Protection Certificate process).

Diversity at the RNLI

Our staff and volunteers have been saving lives at sea without prejudice for nearly 200 years. We respect and value diversity of background, skills and perspectives within our teams, and consider it essential to help us deliver a world-class lifesaving service. We are an inclusive organisation and welcome applications from everyone. In addition to having the skills needed for the role, we also look for applicants who share our commitment to living our RNLI values (trustworthy, courageous, selfless, and dependable), and helping us work towards Our Vision: To save every one.