Rheolwr Gweithrediadau Bad Achub / Lifeboat Operations Manager

Rheolwr Gweithrediadau Bad Achub / Lifeboat Operations Manager

Volunteer area
Wales and West
Volunteer role type images
https://volunteering.rnli.org/incl2016/images/LBS_LOMDLA1.jpg
Volunteer location
Criccieth, Gwynedd
Latitude and longitude (Vol locations)
52.9180641174316, -4.23047876358032
Time commitment
Variable with weekly requirements
Team
Lifesaving Operations
Responsible to
Area Lifesaving Manager
Safeguarding level
3: Awareness and understanding of safeguarding policy required and online safeguarding training module required to be completed upon commencement of role.
Closing Date
02-01-2022
Reference
V12187
Documents (please view all documents)

Mae Gorsaf Bad Achub yr RNLI yng Nghricieth yn chwilio am wirfoddolwr i arwain y tîm presennol yn rôl Rheolwr Gweithrediadau Bad Achub.

Sefydlwyd Gorsaf Bad Achub Cricieth ym 1853 ac mae wedi’i lleoli ar lannau gogleddol Bae Ceredigion. Ar hyn o bryd, mae’n gweithredu bad achub Iwerydd 85 dosbarth B a bad achub y glannau Arancia. Mae’r criwiau wedi cael naw gwobr am ddewrder.

Byddwch yn cael yr effaith ganlynol

Bydd y rôl hon yn ein helpu i achub bywydau ar y môr trwy reoli’r orsaf bad achub o ddydd i ddydd er mwyn sicrhau ei bod bob amser yn barod i wasanaethu.

Byddwch yn gwneud y canlynol

 • Awdurdodi lansio’r badau achub
 • Arwain y tîm gweithrediadau
 • Sicrhau bod yr holl weithgareddau gweithredol yn cael eu cyflawni fel bod y badau achub a’r holl offer cysylltiedig bob amser mewn cyflwr sy’n barod i lansio ar wasanaeth

Dysgwch fwy am ddod yn wirfoddolwr gorsaf bad achub

Bydd arnoch angen y canlynol ar gyfer y rôl hon

 • Gallu gweithio’n dda mewn tîm
 • Cyfathrebwr da
 • Sgiliau arwain
 • Gwybodaeth forol leol
 • Hyddysg mewn TG (dymunol)
 • Gwybodaeth am yr RNLI (dymunol)

Byddwch yn elwa o’r canlynol

 • Ymuno â sefydliad cynhwysol ac amrywiol
 • Cael hwyl, cyfarfod â phobl newydd ac ymuno â thîm brwdfrydig ac uchel ei gymhelliad sy’n gwneud gwahaniaeth
 • Dysgu sgiliau a chael profiad i wella eich CV
 • Boddhad a geir trwy roi rhywbeth yn ôl
 • Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu i gyflawni eich rôl fel gwirfoddolwr a bydd mân dreuliau rhesymol yn cael eu had-dalu

Cyflwynwch gais ar-lein neu cysylltwch â chris_fisher@rnli.org.uk i gael rhagor o wybodaeth

 

The RNLI’s Lifeboat Station in Criccieth is looking for a volunteer to lead the existing team in the role of Lifeboat Operations Manager.

Established in 1853, Criccieth Lifeboat Station is located on the northern shores of Cardigan Bay. It currently operates a B class Atlantic 85 lifeboat and an Arancia inshore rescue boat. The crews have been presented with nine awards for gallantry.

The impact you will make

This role will help us save lives at sea by carrying out the day-to-day management of the lifeboat station to ensure a permanent state of readiness for service.

What you will be doing

 • Authorise launch of the lifeboats
 • Provide leadership of the operations team
 • Ensure that all operational activities are carried out to maintain the lifeboats and all associated equipment in a constant state of readiness for launching on service

Find out more about becoming a lifeboat station volunteer

What you need for this role

 • Team player
 • Good communicator
 • Leadership skills
 • Local maritime knowledge
 • IT literate (desirable)
 • Knowledge of the RNLI (desirable)

What’s in it for you

 • Join an inclusive and diverse organisation
 • Have fun, meet new people and join a motivated and enthusiastic team who are making a difference
 • Learn skills and gain experience to enhance your CV
 • Gain the satisfaction of giving back
 • Training to fulfil your volunteer role will be provided and reasonable out of pocket expenses reimbursed

Please apply online or for further information please contact chris_fisher@rnli.org.uk